Skip to content

Diensten

Veiligheid voor u en uw eigendommen

De BOA’s en beveiligers van THOOV gaan net een stapje verder in hun dienstverlening. Handhaving gericht op preventie. Met een nieuwe visie; in gesprek gaan in plaats van toespreken. Met een scherpe blik waarmee ongewone situaties in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Onze medewerkers zijn representatief, communicatief en klantvriendelijk. Daardoor kunnen ze ook heel goed de functie van gastheer of gastvrouw vervullen.

Handhaving

THOOV heeft een nieuwe kijk op handhaving door BOA’s. Waar situaties escaleren is kordaat optreden noodzakelijk. Wij vinden dat handhaving begint met preventie en communicatie. Tijdens het opleiden van onze BOA’s krijgen communicatie en vroegsignalering veel aandacht. Onze medewerkers moeten van nature beschikken over mensenkennis. Het zijn mensen die het spel snappen en pas het bonnenboekje trekken als praten niet meer helpt. Met humor en heldere communicatie krijg je begrip voor de regels. In gesprek gaan dus, natuurlijk met grenzen.

Wij willen dat BOA’s goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, maar wel de menselijke maat hanteren als het op handhaving aankomt. Dat betekent dat zij uitleg geven over het waarom van maatregelen, begrip tonen als mensen onbedoeld een fout maken en optreden als regels bewust worden overtreden.

Gemeenten waarderen het dat onze BOA’s goed op de hoogte zijn van eventuele problemen die in bepaalde wijken spelen. Zij weten welke jongeren waar uithangen, wie in een groep de aanstichters zijn en wie de volgers. Onze handhavers zijn getraind op het omgaan met mensen van verschillende sociale en culturele achtergronden. Zij kunnen door hun gedrag rekenen op respect.

  • Evenementen
  • Braderieën
  • Hangjongeren
  • Parkeerbeleid

Handhaving inhuren?

Bij THOOV huurt u representatieve en klantvriendelijke handhavers die met heldere communicatie en humor voorkomen dat situaties escaleren. De BOA’s en beveiligers handelen kordaat en met menselijke maat.