Skip to content

THOOV

Wie zijn wij van THOOV

Over THOOV

Wij hebben een eigen en vernieuwende kijk op de kwaliteiten van BOA’s. Preventie is bij handhaving belangrijker dan repressief optreden.

Handhaving begint met het kennen van je pappenheimers. Het team achter THOOV heeft heel veel ervaring op het gebied van handhaving. Zij hebben gezien hoe het niet moet en van daaruit ideeën ontwikkeld om het beter te doen. Als je de gedachtegang van mensen kunt volgen, weet je waarom ze bepaald gedrag laten zien. En door daarop passend te reageren, voorkom je escalatie.

De BOA’s van THOOV zijn aanspreekpunt in de wijk. Zij kennen de wijkbewoners en springen in op de taak van wijkagent, die de politie door onderbezetting en inzet bij noodhulp nu niet kan vervullen. Van belang hierbij is dat we zorgen voor goede communicatie tussen politie, gemeente en BOA’s.

Met die visie is Ruud Peters THOOV gestart. De gedachte dat in gesprek gaan beter is dan toespreken begon al toen hij als tiener zelf zijn vrienden buiten ontmoette. Het werd bevestigd in de tijd dat hij voor justitie en als beveiliger in binnen- en buitenland werkte. Deze methode van handhaving heeft zich in de laatste jaren bewezen. Waar de handhavers van THOOV hun werk doen, verminderen overlast, vandalisme en criminaliteit.

Handhaving inhuren?

Bij THOOV huurt u representatieve en klantvriendelijke handhavers die met heldere communicatie en humor voorkomen dat situaties escaleren. De BOA’s en beveiligers handelen kordaat en met menselijke maat.